Oświadczenie w sprawie ochrony danych SANIFAIR GmbH oraz powiązanych z nią przedsiębiorstw

Spółka SANIFAIR GmbH (w dalszej treści nazywana „SANIFAIR“) jako administrator swojej strony internetowej www.sanifair.de (w dalszej treści „strony internetowej”) poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Dotyczy to również ewentualnych dalszych i inaczej brzmiących nazw stron internetowych SANIFAIR (np. www.sanifair.com), na których znajdują się łącza („linki”) do stron internetowych www.sanifair.de. W dalszej treści poinformujemy Państwa o rodzaju, zakresie i celu pobierania oraz stosowania przez SANIFAIR danych osobowych. Ochrona Państwa danych osobowych oraz Państwa sfery prywatnej ma dla SANIFAIR wysoki priorytet. SANIFAIR będzie pobierała i stosowała Państwa dane tylko zgodnie z następującymi postanowieniami i wszystkimi znajdującymi zastosowanie postanowieniami prawnymi w sprawie ochrony danych.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej SANIFAIR

Podczas każdej wizyty na stronie internetowej SANIFAIR są pobierane, przetwarzane i używane następujące dane:

  • adres IP (tymczasowo) 
  • data i godzina korzystania ze strony internetowej 
  • wybrany adres internetowy (URL)
  • typ przeglądarki 
  • data, godzina i treść komunikatu o błędzie, w razie jego wystąpienia

Zapisywanie wyżej wymienionych danych następuje w celu rozpoznania i usunięcia ewentualnych błędów technicznych lub naruszeń strony internetowej oraz usług SANIFAIR. Analiza tych danych nie służy sporządzaniu profili osobowych użytkowników.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych użytkowników

Niektóre usługi SANIFAIR są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. W celu rejestracji należy podać następujące dane: 

  • adres e-mail 
  • hasło

Stosowanie etracker Web-Analytics

Na tej stronie internetowej, za pomocą technologii etracker GmbH, są pobierane i zapisywane dane w celach marketingowych. Na podstawie tych danych mogą być sporządzane profile użytkowników pod pseudonimem. W tym celu mogą być stosowane pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w schowku przeglądarki internetowej gościa odwiedzającego stronę. Pliki cookies umożliwiają ponowne rozpoznawanie przeglądarki internetowej. Pobrane za pomocą technologii etracker dane nie są stosowane w celu osobistego identyfikowania gościa odwiedzającego tę stronę ani kojarzenia z danymi osobowymi osoby pod pseudonimem bez osobno udzielonej zgody danej osoby. Pobieranie i zapisywanie danych może zostać w dowolnej chwili zabronione tutaj ze skutkiem na przyszłość.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych w przypadku reklamacji klientów lub zapytań

IW przypadku ewentualnych reklamacji ze strony klientów SANIFAIR obok konkretnych danych dotyczących reklamacji (rodzaj, miejsce, godzina) pobierze również imię i nazwisko, adres i numer telefonu klienta. SANIFAIR zapisze te dane i przekaże je wyłącznie operatorowi danego obiektu, którego dotyczy reklamacja. Korzystanie z tych danych odbywa się wyłącznie w celu przetworzenia reklamacji klienta oraz polepszenia świadczonych przez SANIFAIR oraz powiązane z nią przedsiębiorstwa i operatorów danych obiektów usług. Jeżeli za pośrednictwem strony internetowej będą przeprowadzane ankiety, to SANIFAIR może pytać ankietowanych o imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Poprzez udział w ankiecie i podanie danych użytkownik wyraża zgodę na zapisanie i przetworzenie tych danych w celu optymalizacji świadczonych przez SANIFAIR oraz powiązane z nią przedsiębiorstwa i operatorów danych obiektów usług. Dalsze przekazywanie tych danych osobom trzecim nie następuje.

Informacje dotyczące SANIFAIR; Newsletter

Podany przez Państwa  podczas rejestracji w SANIFAIR adres e-mail będzie stosowany przez SANIFAIR w celu wysłania informacji dotyczących SANIFAIR oraz oferowanych przez nią usług włącznie z wysyłką newsletterów tylko wtedy, jeżeli w ramach rejestracji jednoznacznie wyrazili Państwo zgodę na wysyłanie e-maili ze strony SANIFAIR poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na wysyłanie informacji i newsletterów przez SANIFAIR. W tym celu proszę wysłać odpowiedniego e-maila na adres: kundenkontakt(at)sanifair.de

Pliki cookies

SANIFAIR stosuje tak zwane pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które strona internetowa SANIFAIR wysyła do przeglądarki użytkownika, oraz które są rejestrowane na komputerach PC użytkowników w celu ich zapisania w formie anonimowego oznakowania. Celem plików cookies jest np. zidentyfikowanie użytkownika w czasie użytkowania strony internetowej SANIFAIR jako uprawnionego użytkownika. Bez tego tymczasowego „zapisu w schowku” w trakcie kolejnych zastosowań zachodziłaby konieczność ponownego logowania. Plik cookie zawiera tylko dane otrzymywane od serwera lub/oraz dane podawane przez użytkownika na żądanie (takie jak: layout, dane domeny, ścieżka, data upływu terminu, nazwa pliku cookie i wartość). Pliki te zawierają zatem informacje czysto techniczne, a nie dane osobowe. Plik cookie nie może śledzić dysku twardego.

Na życzenie użytkownika istnieje możliwość zasadniczej lub wybiórczej odmowy zapisywania plików cookie poprzez przeglądarkę internetową. Brak zgody na zapisywanie plików cookies może jednak prowadzić do błędnego wyświetlania niektórych stron.

Linki do innych stron internetowych

SANIFAIR oferuje częściowo również linki do stron internetowych nie administrowanych przez SANIFAIR. Jeżeli użytkownicy chcieliby odwiedzać takie strony, muszą przestrzegać obowiązujących postanowień w sprawie ochrony danych oraz innych wskazówek. SANIFAIR nie odpowiada za standardy ochrony danych i praktyki innych spółek.

Dalsze przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

SANIFAIR przekazuje dane osobowe użytkowników osobom trzecim tylko wtedy, gdy zachodzi taka konieczność w celu realizacji umowy lub w celach rozliczeniowych lub jeżeli wcześniej jednoznacznie wyrazili Państwo na to zgodę lub jeżeli SANIFAIR ma w tym zakresie obowiązek prawny.

Prawo do informacji, poprawiania i usuwania treści

W każdej chwili mogą Państwo żądać od SANIFAIR informacji odnośnie zapisanych przez SANIFAIR i dotyczących Państwa danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. Na Państwa życzenie SANIFAIR usunie dotyczące Państwa dane osobowe, jeżeli nie będą one jej niezbędne lub jeżeli nie będzie zobowiązana prawnie do ich zachowania.

W razie jeżeli będą potrzebowali Państwo informacji odnośnie zapisanych przez SANIFAIR dotyczących Państwa danych, prosimy o zwrócenie się do pracownika ds. danych osobowych  SANIFAIR GmbH, Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn, nr tel. 0228/9220 

Postanowienia końcowe

SANIFAIR jest uprawniona do aktualizowania niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych w dowolnym czasie.